New Test

महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रे [ Pilgrimage in Maharashtra ]

महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रे : जोतिर्लिंग असो अष्टविनायक किंवा देवीचे शक्तिपीठे यावर एक प्रश्न विचारला जात असतो. म्हणून यातील काही महत्वाचे प्रश्न आपण आजच्या टेस्ट मध्ये बघू

1. ओंढा नागनाथ हे ज्योतर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

2. कोल्हापूर येथे कोणते शक्तीपीठ आहे?

 
 
 
 

3. नाशिक येथे कोणते ज्योतिर्लिंग आहे?

 
 
 
 

4. भारतात एकूण 12 ज्योतिर्लिंग आहे त्यातील एकूण किती ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रात आहे?

 
 
 
 

5. रायगड जिल्ह्यातील पाली येथे अष्टविनायकांपैकी कोणता गणपती आहे?

 
 
 
 

6. भारतात देवीची एकूण किती शक्तीपीठे आहेत?

 
 
 
 

7. अष्टविनायकांपैकी एक गिरिजात्मक गणपती पुणे जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे?

 
 
 
 

8. अष्टविनायकांपैकी एक थेवूर येथे असलेले चिंतामणी मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

9. खालील पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. महाराष्ट्र राज्यात देवीची एकूण साडेतीन पीठे आहेत त्यातील अर्धपीठ कोणत्या ठिकाणी आहे?

 
 
 
 

11. बीड जिल्हात कोणते ज्योतिर्लिंग आहे?

 
 
 
 

12. महाड या ठिकाणी खालीलपैकी कोणता अष्टविनायक गणपती आहे?

 
 
 
 

13. माहूर या ठिकाणी देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी कोणते शक्तीपीठ आहे ?

 
 
 
 

14. तुळजापूर येथे असलेले तुळजाभवानी हे शक्तीपीठ महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

15. महाराष्ट्रात देवीची एकूण किती शक्तीपीठे आहेत?

 
 
 
 

Question 1 of 15

3 thoughts on “महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रे [ Pilgrimage in Maharashtra ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!