Free :

राज्य आणि राजधानी [ States and Capitals of India ]

राज्य आणि राजधानी [ States and Capitals of India ] यावर अआधारित या टेस्ट चा एकही प्रश्न चुकायला नाही पाहिजे. चला तर मग आजच्या टेस्ट मध्ये पैकीच्या पैकी मार्क्स घ्या

1. गंगटोक ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे?

 
 
 
 

2. अरुणाचल प्रदेश या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

3. झारखंड या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

4. गुजरात या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

5. सिमला ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे?

 
 
 
 

6. राज्य आणि राजधानीची अयोग्य जोडी खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. सिल्वासा ही कोणत्या केंद्र शासित प्रदेशाची राजधानी आहे?

 
 
 
 

8. खालील पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

10. खालील पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. आसाम या राज्याची राजधानी कोणती आहे ?

 
 
 
 

12. खालील पर्यायातून विजोड पद ओळखा.

 
 
 
 

13. उत्तराखंड या राज्याची राजधानी कोणती?

 
 
 
 

14. ओडिशा या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

15. चंदीगड ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

5 thoughts on “राज्य आणि राजधानी [ States and Capitals of India ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!