Free :

मराठी भाषेतील म्हणी

मराठी भाषेतील म्हणी – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालील म्हणीचा अर्थ काय होतो ?
घर न दार देवळी बिऱ्हाड

 
 
 
 

2. गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा या म्हणीचा अर्थ काय आहे हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. पाचामुखी परमेश्वर – या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

4. जवळ संपत्ती नसेल तर सुखाने झोप येते- या अर्थाची कोणती म्हण आहे ?

 
 
 
 

5. जर कोणी बिनफायद्याचा आणि निरर्थक उद्योग करत असेल तर मनात कोणती म्हण येते ?

 
 
 
 

6. उंटावरचा शहाणा या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. पदरी पडले …….. झाले.

 
 
 
 

9. ओळखीचा …… जिवे न सोडी. – रिकामी जागा भरा.

 
 
 
 

10. गळ्यातले तुटले ओटीत पडले या म्हणीचा काय अर्थ होतो ?

 
 
 
 

11. लांबत जाणारे काम – या अर्थासाठी मराठीत कोणती म्हण आहे.

 
 
 
 

12. राजाचे घोडे आणि ………. उडे. – म्हण पूर्ण करा.

 
 
 
 

13. खालील म्हण पूर्ण करा.
ऐंशी तेथे ……….

 
 
 
 

14. रामाशिवाय रामायण आणि …….. महाभारत – ही म्हण पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. खालील म्हण पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी शब्द शोधा.
…….. म्हटले तरी खातोच आणि वाघोबा म्हटले तरी खातोच.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

49 thoughts on “मराठी भाषेतील म्हणी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!