Free :

लोकसभा

लोकसभा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. …………. राज्यसभा आणि ………. मिळून संसद बनते.

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या राज्यातून लोकसभेवर सर्वाधिक सदस्य निवडून दिले जातात ?

 
 
 
 

3. कोणत्या कलमानुसार लोकसभेची तरतुद केलेली आहे ?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
1) लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
2) लोकसभेला प्रथम सभागृह असेही म्हटले जाते.

 
 
 
 

5. लोकसभेची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या ……… इतकी आहे.

 
 
 
 

6. लोकसभेचा कार्यकाळ …….. वर्षाचा असतो.

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रातून किती सदस्य लोकसभेवर निवडून दिले जातात ?

 
 
 
 

8. कोणत्या सुचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार लोकसभेस आहे?

 
 
 
 

9. लोकसभा सदस्यासाठी किमान वयाची अट किती वर्षे आहे ?

 
 
 
 

10. लोकसभेची निवडणूक कोणत्या पद्धतीने होते ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

45 thoughts on “लोकसभा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!