New Test

लोकसभा

लोकसभा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. लोकसभेची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या ……… इतकी आहे.

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या राज्यातून लोकसभेवर सर्वाधिक सदस्य निवडून दिले जातात ?

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रातून किती सदस्य लोकसभेवर निवडून दिले जातात ?

 
 
 
 

4. लोकसभेची निवडणूक कोणत्या पद्धतीने होते ?

 
 
 
 

5. …………. राज्यसभा आणि ………. मिळून संसद बनते.

 
 
 
 

6. कोणत्या सुचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार लोकसभेस आहे?

 
 
 
 

7. लोकसभेचा कार्यकाळ …….. वर्षाचा असतो.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
1) लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
2) लोकसभेला प्रथम सभागृह असेही म्हटले जाते.

 
 
 
 

9. कोणत्या कलमानुसार लोकसभेची तरतुद केलेली आहे ?

 
 
 
 

10. लोकसभा सदस्यासाठी किमान वयाची अट किती वर्षे आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

45 thoughts on “लोकसभा”

  1. 🙏🙏🙏sir hya sarv test mule khupach faida hot aahe,plz ashich “math ani rsnng”chi pn test 💐💐💐

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!