Free :

लोकसभा

लोकसभा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. लोकसभेची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या ……… इतकी आहे.

 
 
 
 

2. लोकसभेची निवडणूक कोणत्या पद्धतीने होते ?

 
 
 
 

3. कोणत्या सुचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार लोकसभेस आहे?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणत्या राज्यातून लोकसभेवर सर्वाधिक सदस्य निवडून दिले जातात ?

 
 
 
 

5. कोणत्या कलमानुसार लोकसभेची तरतुद केलेली आहे ?

 
 
 
 

6. महाराष्ट्रातून किती सदस्य लोकसभेवर निवडून दिले जातात ?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
1) लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
2) लोकसभेला प्रथम सभागृह असेही म्हटले जाते.

 
 
 
 

8. लोकसभा सदस्यासाठी किमान वयाची अट किती वर्षे आहे ?

 
 
 
 

9. लोकसभेचा कार्यकाळ …….. वर्षाचा असतो.

 
 
 
 

10. …………. राज्यसभा आणि ………. मिळून संसद बनते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

45 thoughts on “लोकसभा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!