Free :

उपराष्ट्रपती : राज्यघटना

उपराष्ट्रपती : राज्यघटना – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. राष्ट्रपतीचे पद रिक्त झाल्यास उपराष्ट्रपती सलग …….. महिने राष्ट्रपती म्हणून कार्य करू शकतात.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) उपराष्ट्रपती पदासाठी किमान वय 30 वर्ष आहे.
विधान 2) उपराष्ट्रपती त्यांच्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देतात.

 
 
 
 

3. पदावर असताना मृत्यू पावलेले पहिले राष्ट्रपती –

 
 
 
 

4. उपराष्ट्रपतीला दरमहा किती वेतन मिळते ?

 
 
 
 

5. उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती घटना कलम …….. नुसार झाली आहे.

 
 
 
 

6. उपराष्ट्रपती हा …………. पदसिद्ध सभापती असतो.

 
 
 
 

7. उपराष्ट्रपतीला पदाची शपथ कोण देतात ?

 
 
 
 

8. भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती कोण होते ?

 
 
 
 

9. चुकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

10. ज्यावेळी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती दोन्ही पदे रिक्त असतात त्यावेळी राष्ट्रपती म्हणून कोण कार्य करतात ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

36 thoughts on “उपराष्ट्रपती : राज्यघटना”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!