Free :

मानवी हृदय

मानवी हृदय या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. मानवी हृदय एका मिनिटाला किती लीटर रक्त पंप करते ?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) हृदयाच्या आंकुचनाला डायस्टोल (diastole) म्हणतात.
विधान 2) हृदयाच्या प्रसरणाला सिस्टोल ( Systole) म्हणतात.

 
 
 
 

3. रक्तदाब मोजण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

4. मानवी हृदयाचा आकार खालीलपैकी कसा असतो?

 
 
 
 

5. हृदयातील शुध्द रक्त शरीरातील सर्व भागांना पोहचवण्याचे कार्य कोणाद्वारे केले जाते ?

 
 
 
 

6. प्रौढ व्यक्तीमध्ये प्रती मिनिटाला हृदयाचे …….. ठोके पडतात.

 
 
 
 

7. मानवी हृदय ……. कप्प्याचे आहे.

 
 
 
 

8. हृदयाचे ठोके मोजण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

9. हृदयाच्या खालच्या दोन भागास ……. असे म्हणतात.

 
 
 
 

10. जमिनीवरील प्राण्यांमध्ये ………. या प्राण्याचे हृदय इतर प्राण्यापेक्षा मोठे असते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

26 thoughts on “मानवी हृदय”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!