New Test

आलंकारिक शब्द भाग 2

आलंकारिक शब्द भाग 2 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. अतिशय तापट माणसासाठी ……… हा आलंकारिक शब्द आहे.

 
 
 
 

3. गाजरपारखी : ? : : धोपट मार्ग : सरळ मार्ग

 
 
 
 

4. निरर्थक लोकांच्या बडबडीसाठी मराठीत …….. असा आलंकारिक शब्द आहे.

 
 
 
 

5. खालील आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.
अरूण्यरुदन

 
 
 
 

6. खडाष्टक या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ ………. असा होतो.

 
 
 
 

7. चौदावे रत्न – या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

8. माझे अन् तिचे कोणत्याच विषयावर एकमत होत नाही तिच्यात अन् माझ्यात……. चा आकडा आहे.

 
 
 
 

9. आमच्या शेजारचे काका म्हणजे जमदग्नीचा अवतार आहे. – या वाक्यातील जमदग्नीचा अवतार म्हणजे …….

 
 
 
 

10. भगीरथ प्रयत्न : आटोकाट प्रयत्न : : काडीपहीलवान : ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

11 thoughts on “आलंकारिक शब्द भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!