Free :

आलंकारिक शब्द भाग 2

आलंकारिक शब्द भाग 2 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालील आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.
अरूण्यरुदन

 
 
 
 

2. निरर्थक लोकांच्या बडबडीसाठी मराठीत …….. असा आलंकारिक शब्द आहे.

 
 
 
 

3. आमच्या शेजारचे काका म्हणजे जमदग्नीचा अवतार आहे. – या वाक्यातील जमदग्नीचा अवतार म्हणजे …….

 
 
 
 

4. गाजरपारखी : ? : : धोपट मार्ग : सरळ मार्ग

 
 
 
 

5. चौदावे रत्न – या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

6. अतिशय तापट माणसासाठी ……… हा आलंकारिक शब्द आहे.

 
 
 
 

7. भगीरथ प्रयत्न : आटोकाट प्रयत्न : : काडीपहीलवान : ?

 
 
 
 

8. खडाष्टक या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ ………. असा होतो.

 
 
 
 

9. माझे अन् तिचे कोणत्याच विषयावर एकमत होत नाही तिच्यात अन् माझ्यात……. चा आकडा आहे.

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

11 thoughts on “आलंकारिक शब्द भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!