New Test

वाक्प्रचार

शब्दांच्या जाती : नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. थकून जाणे या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता वाक्प्रचार आहे ?

 
 
 
 

2. तळपायाची आग मस्तकात जाणे – वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

3. जमीनदोस्त होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

4. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.
अन्नास लावणे.

 
 
 
 

5. भंडावून सोडणे : त्रास देणे : : कूच करणे : ?

 
 
 
 

6. खालील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.
निक्षून सांगणे.

 
 
 
 

7. तू तिचे वकील पत्र घेऊ नको असे शिक्षक मानसीला म्हणाले.
या वाक्यातील वकीलपत्र घेणे या वाक्प्रचाराचा काय अर्थ होतो ?

 
 
 
 

8. लवलेश नसणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ ………. असा होतो.

 
 
 
 

9. पार पाडणे : सांगता करणे : : गाडी अडणे : ?

 
 
 
 

10. पाणी मुरणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. कणव असणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. आपली आवडती वस्तू दुसऱ्याला देणे या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता वाक्प्रचार आहे ?

 
 
 
 

13. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. तोंड उष्टे करणे म्हणजे काय ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

48 thoughts on “वाक्प्रचार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!