Free :

वाक्प्रचार

शब्दांच्या जाती : नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. कणव असणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. जमीनदोस्त होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

3. भंडावून सोडणे : त्रास देणे : : कूच करणे : ?

 
 
 
 

4. पार पाडणे : सांगता करणे : : गाडी अडणे : ?

 
 
 
 

5. लवलेश नसणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ ………. असा होतो.

 
 
 
 

6. आपली आवडती वस्तू दुसऱ्याला देणे या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता वाक्प्रचार आहे ?

 
 
 
 

7. तोंड उष्टे करणे म्हणजे काय ?

 
 
 
 

8. थकून जाणे या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता वाक्प्रचार आहे ?

 
 
 
 

9. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.
अन्नास लावणे.

 
 
 
 

10. पाणी मुरणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. खालील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.
निक्षून सांगणे.

 
 
 
 

12. तू तिचे वकील पत्र घेऊ नको असे शिक्षक मानसीला म्हणाले.
या वाक्यातील वकीलपत्र घेणे या वाक्प्रचाराचा काय अर्थ होतो ?

 
 
 
 

13. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. तळपायाची आग मस्तकात जाणे – वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

53 thoughts on “वाक्प्रचार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!