New Test

भारतातील प्रमुख सरोवर [ Major Lakes In India ]

भारतातील प्रमुख सरोवर [ Major Lakes In India ] – भारतातील प्रमुख सरोवर त्यांचे ठिकाण यावर एक प्रश्न विचारला जात असतो . आजच्या टेस्ट मध्ये आपण हा एक महत्वाचा घटक बघू

सर्वात आधी हा व्हिडिओ बघा आणि मग त्यावर आधारित खालील टेस्ट सोडवा1. दिलेल्या विधानातून अयोग्य विधान कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

2. दाल सरोवर कोठे आहे?

 
 
 
 

3. भारतातील जमिनीवरील सर्वात मोठे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे?

 
 
 
 

4. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूत असलेले …….. खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे.

 
 
 
 

5. नगिन सरोवर कोठे आहे?

 
 
 
 

6. महाराष्ट्रात …………… हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे.

 
 
 
 

7. वेंबनाड हे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

8. सांभर हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

9. वूलर सरोवर कोठे आहे?

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रात उल्कापातामुळे निर्माण झालेले सरोवर……..हे आहे.

 
 
 
 

11. दिलेल्या पर्यायातून गोड्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

12. कोलेरू हे गोड्या पाण्याचे सरोवर………राज्यात आहे.

 
 
 
 

13. दिलेल्या विधानातून योग्य विधान कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

14. चिल्का सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

15. दिलेल्या पर्यायातून गोड्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

2 thoughts on “भारतातील प्रमुख सरोवर [ Major Lakes In India ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!