Free :

मराठी भाषेतील म्हणी

मराठी भाषेतील म्हणी – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. गळ्यातले तुटले ओटीत पडले या म्हणीचा काय अर्थ होतो ?

 
 
 
 

2. ओळखीचा …… जिवे न सोडी. – रिकामी जागा भरा.

 
 
 
 

3. जवळ संपत्ती नसेल तर सुखाने झोप येते- या अर्थाची कोणती म्हण आहे ?

 
 
 
 

4. खालील म्हण पूर्ण करा.
ऐंशी तेथे ……….

 
 
 
 

5. पदरी पडले …….. झाले.

 
 
 
 

6. जर कोणी बिनफायद्याचा आणि निरर्थक उद्योग करत असेल तर मनात कोणती म्हण येते ?

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. खालील म्हणीचा अर्थ काय होतो ?
घर न दार देवळी बिऱ्हाड

 
 
 
 

9. रामाशिवाय रामायण आणि …….. महाभारत – ही म्हण पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. पाचामुखी परमेश्वर – या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

11. उंटावरचा शहाणा या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

12. राजाचे घोडे आणि ………. उडे. – म्हण पूर्ण करा.

 
 
 
 

13. खालील म्हण पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी शब्द शोधा.
…….. म्हटले तरी खातोच आणि वाघोबा म्हटले तरी खातोच.

 
 
 
 

14. गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा या म्हणीचा अर्थ काय आहे हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

15. लांबत जाणारे काम – या अर्थासाठी मराठीत कोणती म्हण आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

48 thoughts on “मराठी भाषेतील म्हणी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!