Free :

मराठी भाषेतील म्हणी

मराठी भाषेतील म्हणी – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. ओळखीचा …… जिवे न सोडी. – रिकामी जागा भरा.

 
 
 
 

2. गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा या म्हणीचा अर्थ काय आहे हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. लांबत जाणारे काम – या अर्थासाठी मराठीत कोणती म्हण आहे.

 
 
 
 

4. गळ्यातले तुटले ओटीत पडले या म्हणीचा काय अर्थ होतो ?

 
 
 
 

5. रामाशिवाय रामायण आणि …….. महाभारत – ही म्हण पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. खालील म्हण पूर्ण करा.
ऐंशी तेथे ……….

 
 
 
 

7. खालील म्हण पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी शब्द शोधा.
…….. म्हटले तरी खातोच आणि वाघोबा म्हटले तरी खातोच.

 
 
 
 

8. जर कोणी बिनफायद्याचा आणि निरर्थक उद्योग करत असेल तर मनात कोणती म्हण येते ?

 
 
 
 

9. खालील म्हणीचा अर्थ काय होतो ?
घर न दार देवळी बिऱ्हाड

 
 
 
 

10. पाचामुखी परमेश्वर – या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

11. राजाचे घोडे आणि ………. उडे. – म्हण पूर्ण करा.

 
 
 
 

12. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. जवळ संपत्ती नसेल तर सुखाने झोप येते- या अर्थाची कोणती म्हण आहे ?

 
 
 
 

14. उंटावरचा शहाणा या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

15. पदरी पडले …….. झाले.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

50 thoughts on “मराठी भाषेतील म्हणी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!