New Test

एका शब्दाबद्दल शब्दसमुह

एका शब्दाबद्दल शब्दसमुह – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. दुथडी या शब्दासाठी योग्य शब्द समूह पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. चतुष्पाद म्हणजे ………

 
 
 
 

4. नादिष्ट या शब्दाचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

5. गुणग्राहक ‌म्हणजे काय ?

 
 
 
 

6. व्यवहारात चतूर असणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हटले जाते ?

 
 
 
 

7. सनातनी’ या शब्दासाठी योग्य शब्दसमुह निवडा.

 
 
 
 

8. निष्पक्षपाती म्हणजे काय ?

 
 
 
 

9. वरबाप म्हणजे –

 
 
 
 

10. अश्रूतपूर्व म्हणजे काय ?

 
 
 
 

11. अप्रस्तुत म्हणजे –

 
 
 
 

12. मोजकाच आहार घेणारा या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द सांगा.

 
 
 
 

13. शत्रूला सामील झालेला – या शब्दसमूहाबद्दल योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. श्रम न करता खाणारा – या शब्दसमूहसाठी ……… हा शब्द आहे.

 
 
 
 

15. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

53 thoughts on “एका शब्दाबद्दल शब्दसमुह”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!