Free :

खेळाडू आणि त्यांचे टोपणनावे

खेळाडू आणि त्यांचे टोपणनावे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. माही हे टोपणनाव कोणाचे आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. सुनील गावसकर यांना कोणत्या टोपणनावाने ओळखले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. पी टी उषा : सुवर्ण कन्या : : शोएब अख्तर : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. ललिता बाबर : माणदेशी एक्स्प्रेस : : हिमा दास : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. विश्वनाथन आनंद यांचे टोपणनाव खालीलपैकी कुठले? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. फुटबॉल सम्राट हे टोपणनाव …… यांचे आहे. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. सौरव गांगुलीला ………………… राजपुत्र किंवा दादा या टोपण नावाने ओळखले जाते. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. सावरपाडा एक्स्प्रेस म्हणुन खालीलपैकी कोणत्या खेळाडूला ओळखले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. खालील विधाने वाचा आणि पर्यायातून योग्य उत्तर निवडा.
1)खाशाबा जाधव यांना टायगर या टोपणनावाने ओळखले जाते.
2) दिलीप वेंगसरकर यांना कर्नल या टोपण नावाने संबोधतात. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. हॉकीचे जादूगार म्हणून कोणाला ओळखले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. क्रिकेटचा बादशहा असे कोणाला संबोधले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A. अ) पेले ब) एम.एस.धोनी क)सौरव गांगुली
गट B. 1) दादा 2) माही 3) फुटबॉल सम्राट [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. ……………. हे …………… यांचे टोपणनाव आहे. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. राहुल द्रविडला कोणत्या टोपणनावाने ओळखतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. मास्टर ब्लास्टर या टोपण नावाने खालीलपैकी असे कोणाला संबोधले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

1 thought on “खेळाडू आणि त्यांचे टोपणनावे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!