New Test

देश आणि त्यांचे राष्ट्रीय खेळ [ Countries and its National Games ]

देश आणि त्यांचे राष्ट्रीय खेळ – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. फ्रान्स : फुटबॉल : : ? : फुटबॉल

 
 
 
 

2. ………….. या देशाचा राष्ट्रीय खेळ ……….. हा आहे.

 
 
 
 

3. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातून चुकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

4. पाकिस्तान या देशाचा राष्ट्रीय खेळ …………. आहे.

 
 
 
 

5. क्रिकेट हा …………. या देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे.

 
 
 
 

6. फुटबॉल हा राष्ट्रीय खेळ असणारा/ असणारे देश पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A 1) भारत 2) फ्रान्स 3) बांगलादेश
गट B a) कबड्डी b) हॉकी c) फुटबॉल

 
 
 
 

8. ऑस्ट्रेलिया : क्रिकेट : : भारत : ?

 
 
 
 

9. क्रिकेट व रग्बी हे राष्ट्रीय खेळ असणारा देश पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. चीनलोन हा …………… चा राष्ट्रीय खेळ आहे.

 
 
 
 

11. 2017 पर्यंत दांडी बीयो हा ………. या देशाचा राष्ट्रीय खेळ होता नंतर व्हॉलीबॉल हा खेळ राष्ट्रीय खेळ म्हणून जाहीर करण्यात आला

 
 
 
 

12. आईस हॉकी हा कोणत्या देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे?

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. चीनचा राष्ट्रीय खेळ खालीलपैकी कोणता आहे ?

 
 
 
 

15. भूतान या देशाचा राष्ट्रीय खेळ तिरंदाजी आहे तर श्रीलंका या देशाचा राष्ट्रीय खेळ …………. आहे.

 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!