Free :

सामान्य ज्ञान Test No.62

1. आग्रा : यमुना :: ? : गंगा

 
 
 
 

2. ….. या वर्षी LIC ची स्थापना झाली होती

 
 
 
 

3. राज्यपालास पदावरून काढण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणास आहे?

 
 
 
 

4. महान्यायवादी ची नियुक्ती कोण करते?

 
 
 
 

5. गॅलिलिओने खालीलपैकी काय तयार केले?

 
 
 
 

6. राज्यातील महसूल विभागाचा प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

7. फळांमध्ये असणारी साखर कोणत्या नावाने ओळखली जाते?

 
 
 
 

8. जामा मशीद कुठे आहे?

 
 
 
 

9. निळी क्रांती खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

10. सायमन गो बॅक – ही घोषणा कोणत्या नेत्याशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

11. डोंगरीच्या तुरुंगातील आमचे 101 दिवस – हे पुस्तक खालीलपैकी कोणाचे आहे?

 
 
 
 

12. CID या संक्षेपामध्ये C म्हणजे –

 
 
 
 

13. जर्सी हा कोणत्या प्राण्याची एक जात आहे?

 
 
 
 

14. फळे पिकण्यासाठी प्रामुख्याने खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो?

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात दगडी कोळसा हे खनिज सापडते?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

9 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.62”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!