Free :

सामान्य ज्ञान Test No.59

1. मानवी हृदय चार कप्प्याचे असून त्याचा आकार …………आहे.

 
 
 
 

2. दादोबा पांडुरंग यांच्याशी संबंधीत नसलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. चंद्रग्रहण कोणत्या दिवशी होऊ शकते ?

 
 
 
 

4. पोंगल : तामिळनाडू : : ओनाम : ?

 
 
 
 

5. नगरपालिकेचे प्रशासन ……. चालवतो.

 
 
 
 

6. पर्यायातील कोणत्या पदार्थाची घनता सर्वात जास्त आहे ?

 
 
 
 

7. 4 ……… ला UNESCO दिन साजरा करतात.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
1) लॉर्ड कॉर्नवालीसने कायमधारा पद्धत सुरू केली.
2) कायमधारा पद्धतीलाच जमीनदारी पद्धत असेही म्हणतात.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. एका देशाचा खंड कोणता ?

 
 
 
 

12. पानिपतची तिसरी लढाई ……… साली झाली.

 
 
 
 

13. तोरणमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

14. खाली दिलेली विधाने पहा.
1) घटना कलम 63 नुसार उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती झाली.
2) उपराष्ट्रपती आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देऊ शकतो.
3) उपराष्ट्रपती पदासाठी किमान वय 30 वर्षे आहे.

 
 
 
 

15. रसायनांचा राजा कोण ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

4 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.59”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!