Free :

सामान्य ज्ञान Test No.58

1. कलम …….. नुसार प्रत्येक घटक राज्यात विधानसभेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 
 
 
 

2. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत वनस्पती मधील कोणत्या ऊती सहभागी होतात ?

 
 
 
 

3. ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार …….. ला आहे.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. नारायण गणेश चंदावरकर हे राष्ट्रीय सभेच्या लाहोर येथे पार पडलेल्या अधिवेशनाचे पहिले …… अध्यक्ष होते.

 
 
 
 

6. स्थापना वर्ष सांगा.
जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organisation)

 
 
 
 

7. भारताचे बिस्मार्क म्हणून खालीलपैकी कोणाला संबोधले जात होते ?

 
 
 
 

8. ………. यांनी 1936 मध्ये मजुर पक्षाची स्थापना केली होती.

 
 
 
 

9. नाशिक या प्रशासकीय विभागात एकूण किती जिल्हे आहे ?

 
 
 
 

10. पाचूंचे बेट : श्रीलंका : : काळे खंड : ?

 
 
 
 

11. जेम्स वॅटने खालीलपैकी कोणता शोध लावला ?

 
 
 
 

12. भारतातील सर्वोच्च व जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे शिखर कोणते ?

 
 
 
 

13. कोणत्या ग्रहाच्या पृष्ठभागावर पांढरट पट्टे आढळतात ?

 
 
 
 

14. …….. च्या संविधानांवरून संसदीय शासन प्रणाली तसेच एकेरी नागरिकत्व या तत्वाचा आपल्या देशाच्या संविधानात स्वीकार करण्यात आला आहे.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
1) सल्फरचा अणुक्रमांक 16 आहे.
2) निऑन या मूलद्रव्याची संज्ञा N ही आहे.
3) अणुवस्तुमानांक A या संज्ञेने दाखवला जातो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

2 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.58”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!