Free :

सामान्य ज्ञान Test No.54

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. …….. हे पेटीएम (Paytm) चे संस्थापक आहेत.

 
 
 
 

3. दत्ताजी त्रिंबक ……… हे शिवरायांच्या अष्टप्रधान मंडळातील मंत्री होते.

 
 
 
 

4. ब्रिटिश सत्तेचा पाया घालणाऱ्या प्लासीच्या लढाईची योग्य तारीख खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका कोणती ती खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. जागतिक जल दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक 13 आहे ?

 
 
 
 

8. घटना कलम ……. नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झालेली आहे.

 
 
 
 

9. मलप्रभा जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे ?

 
 
 
 

10. सर्वात कमी क्षेत्रफळ असणारा महाराष्ट्रातील जिल्हा कोणता ?

 
 
 
 

11. समुद्राची खोली मोजण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या उपकरणाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

12. अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. उपजिल्ह्याधिकाऱ्याची बडतर्फी कोण करते ?

 
 
 
 

14. ……… या संतांच्या काव्य रचना दोहे या नावाने प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

15. ठिकाण सांगा.
कोलंबियाचे पठार

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

5 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.54”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!