Free :

अंकांची लयबद्ध मालिका

1. गाळलेल्या जागी पर्यायतून योग्य पर्याय निवडा
0_100_00_0_1001_01001

 
 
 
 

2. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
252_52522_25_25_52_5

 
 
 
 

3. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
87634587_3_587_345

 
 
 
 

4. गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
24_163_6412_256_12

 
 
 
 

5. संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
199_18981_9_16_61_951_94

 
 
 
 

6. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
10120_30340_5_5

 
 
 
 

7. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
12_11_22_211_11_222_2

 
 
 
 

8. गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
9966_996_69_66_9966_

 
 
 
 

9. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
13_1311_1_3131_3

 
 
 
 

10. गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
76_4_65_765_7_54_654

 
 
 
 

11. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
2_571_13171_2_2_

 
 
 
 

12. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
101_010_0100_0_000_0

 
 
 
 

13. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
6_768_687_876_7_87

 
 
 
 

14. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
383_82_8348_383482

 
 
 
 

15. दिलेल्या संख्या मालिकेतील गाळलेल्या जागी योग्य पर्याय निवडा
44_2114_221_4_2211_422_1

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

2 thoughts on “अंकांची लयबद्ध मालिका”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!