New Test

सामान्य ज्ञान Test No.02

1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चे मुख्यालय कोणत्या शहरात आहे ?

 
 
 
 

2. जीवनसत्व …… च्या अभावी रातांधळेपणा होतो.

 
 
 
 

3. राज्य राखीव पोलीस बलाचे स्थापना वर्ष पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. पांढरे सोने पिकवणारा जिल्हा अशी ओळख कोणत्या जिल्ह्याची आहे ?

 
 
 
 

5. पंचायत समितीचा सचिव खालीलपैकी कोण असतो ?

 
 
 
 

6. राज्यसभेची सदस्य संख्या किती असते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. चौरी चौरा घटनेने खालीलपैकी कोणते आंदोलन संपुष्टात आले ?

 
 
 
 

8. मास्को ही खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या देशाची राजधानी आहे ?

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. महाराष्ट्र राज्याचा राज्यपक्षी कोणता आहे ?

 
 
 
 

11. ………….. या ठिकाणी भारताने 1974 साली अणुचाचणी केली.

 
 
 
 

12. ………… यांनी धारासना सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते.

 
 
 
 

13. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. राजर्षी शाहू महाराजांचे मुळ नाव ………….. हे होते.

 
 
 
 

15. लोकसभा व राज्यसभा यांचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार ……….. यांना असतो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

27 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!