Free :

विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. मूर्तिपूजक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

2. ………. हा अधोमुख या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

3. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
तुटवडा

 
 
 
 

4. आघाडी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ……… हा आहे.

 
 
 
 

5. गुळगुळीत’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

6. वैयक्तिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द –

 
 
 
 

7. ऐलतीर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. साम्य : भेद : : सार्थ : ?

 
 
 
 

10. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
जागृत

 
 
 
 

11. सुकर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ………. आहे.

 
 
 
 

12. विरुद्धार्थ नसलेली जोडी ओळखा.

 
 
 
 

13. विरुद्धार्थी शब्द निवडा  – उत्कर्ष

 
 
 
 

14. ….सक्ती हा अनासक्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

15. सुबक
या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

79 thoughts on “विरुद्धार्थी शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!