New Test

विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. मूर्तिपूजक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

2. विरुद्धार्थ नसलेली जोडी ओळखा.

 
 
 
 

3. वैयक्तिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द –

 
 
 
 

4. साम्य : भेद : : सार्थ : ?

 
 
 
 

5. ऐलतीर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

6. आघाडी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ……… हा आहे.

 
 
 
 

7. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
जागृत

 
 
 
 

8. सुबक
या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. सुकर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ………. आहे.

 
 
 
 

11. ….सक्ती हा अनासक्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

12. गुळगुळीत’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

13. विरुद्धार्थी शब्द निवडा  – उत्कर्ष

 
 
 
 

14. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
तुटवडा

 
 
 
 

15. ………. हा अधोमुख या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

60 thoughts on “विरुद्धार्थी शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!