New Test

विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. सुकर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ………. आहे.

 
 
 
 

2. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
जागृत

 
 
 
 

3. आघाडी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ……… हा आहे.

 
 
 
 

4. ………. हा अधोमुख या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

5. मूर्तिपूजक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

6. साम्य : भेद : : सार्थ : ?

 
 
 
 

7. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
तुटवडा

 
 
 
 

8. वैयक्तिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द –

 
 
 
 

9. विरुद्धार्थ नसलेली जोडी ओळखा.

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. गुळगुळीत’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

12. विरुद्धार्थी शब्द निवडा  – उत्कर्ष

 
 
 
 

13. सुबक
या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. ऐलतीर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

15. ….सक्ती हा अनासक्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

60 thoughts on “विरुद्धार्थी शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!