New Test

विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. ऐलतीर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

2. सुकर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ………. आहे.

 
 
 
 

3. ….सक्ती हा अनासक्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

4. आघाडी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ……… हा आहे.

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. विरुद्धार्थी शब्द निवडा  – उत्कर्ष

 
 
 
 

7. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
तुटवडा

 
 
 
 

8. विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
जागृत

 
 
 
 

9. गुळगुळीत’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

10. सुबक
या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.

 
 
 
 

11. वैयक्तिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द –

 
 
 
 

12. विरुद्धार्थ नसलेली जोडी ओळखा.

 
 
 
 

13. ………. हा अधोमुख या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

14. साम्य : भेद : : सार्थ : ?

 
 
 
 

15. मूर्तिपूजक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

74 thoughts on “विरुद्धार्थी शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!