Free :

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. घटना कलम ………. नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.

 
 
 
 

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा कोणती आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. सर्वोच्च न्यायालयाचे घोषवाक्य काय आहे ?

 
 
 
 

5. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र कोणते आहे ?

 
 
 
 

6. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नेमणूक कोणाद्वारे केली जाते ?

 
 
 
 

7. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ……. वर्षापर्यंत पदावर राहतात.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर वकिली करू शकत नाही.
विधान 2) सर्वोच्च न्यायालय घटनेचा अंतिम अर्थ लावते.

 
 
 
 

9. सर्वोच्च न्यायालयाची सुरुवात ……… पासून झाली.

 
 
 
 

10. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या …….. इतकी आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

39 thoughts on “सर्वोच्च न्यायालय”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!