New Test

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. कलम ……… नुसार प्रत्येक राज्यासाठी उच्च न्यायालयाची तरतुद आहे.

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशाला स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे ?

 
 
 
 

3. मुंबई उच्च न्यायालय स्थापन वर्ष …….. आहे.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) मूलभूत हक्कांचा रक्षणासाठी उच्च न्यायालयालाही सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे आदेश काढण्याचे अधिकार आहे.
विधान 2) न्यायाधीशांना पदावरून काढण्यासाठी महाभियोग पद्धतीचा अवलंब केला जातो.

 
 
 
 

5. भारत सरकारने …….. मध्ये तीन उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.

 
 
 
 

6. भारतात सध्या एकूण किती उच्च न्यायालय आहे ?

 
 
 
 

7. मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद ………. पणजी ही तीन खंडपीठे आहेत.

 
 
 
 

8. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती हे सरन्यायाधीश व संबंधित राज्याचे ……….. यांच्या सल्ल्याने करतात.

 
 
 
 

9. 1 जुलै 1862 साली भारतातील पहिले उच्च न्यायालय ………….. येथे स्थापन करण्यात आले.

 
 
 
 

10. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ……. वर्षापर्यंत पदावर राहतात.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

27 thoughts on “उच्च न्यायालय”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!