Free :

विभक्ती

विभक्ती – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा.
कार्यक्रमात

 
 
 
 

2. योग्य विभक्ती प्रत्यय निवडा आणि खालील वाक्य पूर्ण करा.
शुभम….. गाडी सावलीत लावली.

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या विभक्तीचे प्रत्यय पर्यायातून निवडा.
संबोधन

 
 
 
 

4. वहिनीने जेवायला वाढले. – या वाक्यातील वहिनी या शब्दास कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय लागला आहे ?

 
 
 
 

5. पर्यायात दिलेल्या पैकी कोणत्या शब्दास षष्ठी विभक्तीचा प्रत्यय लागला आहे ?

 
 
 
 

6. …… हा विभक्ती प्रत्यय केवळ एकाच विभक्तीत येतो.

 
 
 
 

7. हाक हा कारकार्थ …….. या विभक्तीचा आहे.

 
 
 
 

8. कर्म हा …………… विभक्तीचा कारकार्थ आहे.

 
 
 
 

9. पंचमी विभक्तीचे एकवचनातील प्रत्यय पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. तृतीया विभक्तीचा कारकार्थ काय आहे ?

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) मराठीत विभक्तीचे आठ प्रकार मानले जातात
विधान 2) ने ए शी हे चतुर्थी विभक्तीचे प्रत्यय आहे.

 
 
 
 

12. स ला ते आणि स ला ना ते हे कोणत्या दोन
विभक्तीचे प्रत्यय आहेत ?

 
 
 
 

13. साक्षीने सलोनीला गृहपाठाची वही दिली. – या वाक्यात ‘ ला ‘ हा प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे ?

 
 
 
 

14. खाली दिलेल्या वाक्यातील कंसात असलेल्या शब्दाचा प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे ते सांगा.
(माकडाने) पुन्हा इकडे उच्छाद मांडू नये.

 
 
 
 

15. तिने गावाहून पेरू आणले.
या वाक्यात ‘हून’ हा प्रत्यय ………. या विभक्तीचा आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

48 thoughts on “विभक्ती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!