Free :

समाजसुधारकांचे बहुमान आणि वचने

समाजसुधारकांचे बहुमान आणि वचने या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. शाहू महाराजांना ……….. ला कुर्मी अधिवेशनात राजर्षी ही पदवी देण्यात आली.

 
 
 
 

2. खाली दिलेली घोषणा कोणी दिली होती ते पर्यायातून निवडा.
गो बॅक टु वेदाज

 
 
 
 

3. भिक्षेने गुलामगिरी मिळते स्वातंत्र्य नाही. – असे उद्गार खालीलपैकी कोणी काढले ?

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. भारतीय आरक्षणाचे तसेच वसतिगृहाचे जनक असे कोणाला संबोधले जाते ?

 
 
 
 

6. महर्षी कर्वे यांना लोक कोणत्या टोपण नावाने संबोधत असे ?

 
 
 
 

7. गोपाळ हरी देशमुख यांना काय म्हणून ओळखले जात असे ?

 
 
 
 

8. गाडगेबाबा’ या टोपण नावाने ओळखले जाणारे समाजसुधारक पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. …………… यांना सरकारने कैसर ए हिंद ही बहाल केली होती.

 
 
 
 

10. देव न मानणारा देवमाणूस ‘ असे कोणाला म्हटले जात असे ?

 
 
 
 

11. विद्येविना मती गेली | मती विना ……… गेली.
या महात्मा फुले यांच्या ओळी पूर्ण करा.

 
 
 
 

12. आधुनिक भगीरथ म्हणून …………. यांना ओळखले जाते.

 
 
 
 

13. ……….. यांना महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्यूथर किंग असे म्हणतात.

 
 
 
 

14. भारतरत्न पुरस्कार मिळवणारे महाराष्ट्रातील पहिले समाजसुधारक –

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “समाजसुधारकांचे बहुमान आणि वचने”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!