New Test

समाजसुधारकांचे बहुमान आणि वचने

समाजसुधारकांचे बहुमान आणि वचने या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. गाडगेबाबा’ या टोपण नावाने ओळखले जाणारे समाजसुधारक पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. आधुनिक भगीरथ म्हणून …………. यांना ओळखले जाते.

 
 
 
 

4. …………… यांना सरकारने कैसर ए हिंद ही बहाल केली होती.

 
 
 
 

5. भिक्षेने गुलामगिरी मिळते स्वातंत्र्य नाही. – असे उद्गार खालीलपैकी कोणी काढले ?

 
 
 
 

6. भारतरत्न पुरस्कार मिळवणारे महाराष्ट्रातील पहिले समाजसुधारक –

 
 
 
 

7. महर्षी कर्वे यांना लोक कोणत्या टोपण नावाने संबोधत असे ?

 
 
 
 

8. गोपाळ हरी देशमुख यांना काय म्हणून ओळखले जात असे ?

 
 
 
 

9. ……….. यांना महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्यूथर किंग असे म्हणतात.

 
 
 
 

10. देव न मानणारा देवमाणूस ‘ असे कोणाला म्हटले जात असे ?

 
 
 
 

11. खाली दिलेली घोषणा कोणी दिली होती ते पर्यायातून निवडा.
गो बॅक टु वेदाज

 
 
 
 

12. भारतीय आरक्षणाचे तसेच वसतिगृहाचे जनक असे कोणाला संबोधले जाते ?

 
 
 
 

13. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. शाहू महाराजांना ……….. ला कुर्मी अधिवेशनात राजर्षी ही पदवी देण्यात आली.

 
 
 
 

15. विद्येविना मती गेली | मती विना ……… गेली.
या महात्मा फुले यांच्या ओळी पूर्ण करा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “समाजसुधारकांचे बहुमान आणि वचने”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!