New Test

जगातील प्रमुख खंड : अंटार्क्टिका खंड

1. अंटार्क्टिका खंड हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ……… सर्वात मोठा खंड आहे.

 
 
 
 

2. अंटार्क्टिका खंडाने एकूण खंडांपैकी किती क्षेत्रफळ व्यापलेले आहे ?

 
 
 
 

3. अंटार्क्टिका खंड सर्वात ………. वसला आहे.

 
 
 
 

4. भारताचे अंटार्क्टिका वरील पहिले संशोधन केंद्र –

 
 
 
 

5. अंटार्क्टिका खंडातील सर्वोच्च शिखर कोणते आहे ?

 
 
 
 

6. अंटार्क्टिका खंडातील एकमेव सक्रिय ज्वालामुखी …….. हा आहे.

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) अंटार्क्टिका हे बर्फाच्छादित खंड आहे.
विधान 2) अंटार्क्टिका खंडावर विपुल मानवी वस्ती आहे.

 
 
 
 

8. अंटार्क्टिका खंडाचा सुमारे …….. भाग हा नेहमी बर्फाखाली असतो.

 
 
 
 

9. अंटार्क्टिका खंडावर असलेले पठार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. अंटार्क्टिका खंडात असलेली पर्वतरांग पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

12 thoughts on “जगातील प्रमुख खंड : अंटार्क्टिका खंड”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!