Free :

उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार

1. तहसीलदाराचे कार्य खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

2. उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात ………. असतात.

 
 
 
 

3. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम ………. कलम 7 मध्ये तहसीलदार या पदाची तरतूद आहे.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) उपजिल्हाधिकाऱ्याची निवड राज्यशासन करते.
विधान 2) उपजिल्हाधिकारी आपला राजीनामा केंद्र शासनाकडे देतो.

 
 
 
 

5. तहसिलदारास ग्रामीण भागात ………. म्हणतात.

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती तहसीलदार करतो?

 
 
 
 

7. तहसीलदार हा ………. स्तरावरील प्रमुख महसूल व प्रशासकीय अधिकारी असतो.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. तहसिल म्हणजे ……….

 
 
 
 

10. उपजिल्हाधिकाऱ्याची बडतर्फी ………….. होते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

44 thoughts on “उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!