Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : उस्मानाबाद

1. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण कोणते आहे ?

 
 
 
 

2. उस्मानाबाद जिल्ह्यात 26 जून 1999 पासून ……….. व …….. हे दोन तालुके आस्तित्वात आले.

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता जिल्हा उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही ?

 
 
 
 

4. उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत ?

 
 
 
 

5. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा येथे …………. यांची समाधी आहे.

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुका नाही ?

 
 
 
 

7. ……….. हे थंड हवेचे ठिकाण उस्मानाबाद जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेले किल्ले पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

11. …………………. असे उस्मानाबादचे पूर्वीचे नाव होते.

 
 
 
 

12. उस्मानाबाद आणि ………… या दोन्ही जिल्ह्यात कळंब या समान नावाचा तालुका आहे.

 
 
 
 

13. 16 ऑगस्ट 1982 ला उस्मानाबाद जिल्ह्याचे विभाजन होऊन ……….. हा नविन जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

14. देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी कोणते शक्तीपीठ उस्मानाबाद जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

15. उस्मानाबाद जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

43 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : उस्मानाबाद”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!