Free :

Talathi Bharti Question Paper 10 – TCS IBPS PATTERN

TCS Talathi Bharti Question Paper 10

1. ध्वनिदर्शक शब्दांविषयी चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. Rearrange the following jumbled sentences
A) energy
B) The sun
C) solar
D) gives us

 
 
 
 

3.  आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे C D आणि B विभागात मिळून किती कर्मचारी आहे?

 
 
 
 

4. तापी नदी ही …. नदी आहे

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या पर्यायातून असा पर्याय निवडा जो पर्याय असे क्षेत्र दाखवतो ज्यासाठी नोबेल पारितोषिक दिले जात नाही?

 
 
 
 

6. खालील संख्यांमधून विजोड संख्या ओळखा.

 
 
 
 

7. योग्य जोड्या लावा
A गट – a) कलम 352 b) कलम 356 c) कलम 360
B गट – a) आर्थिक आणिबाणी b) राष्ट्रीय आणिबाणी c) राष्ट्रपती राजवट

 
 
 
 

8. Fill in the blank with the appropriate word:

The cat chased the _______

 
 
 
 

9. पाच मित्रांमध्ये ( वैभव विकास विनय विशाल विजय ) वैभव विशालपेक्षा उंच आहे परंतु विनयपेक्षा कमी उंचीचा आहे विनय सर्वात जास्त उंच नाही विजय मात्र सर्वात कमी उंचीचा आहे तर सर्वात जास्त उंच कोण असेल ?

 
 
 
 

10. शुध्द शब्द ओळखा.

 
 
 
 

11.  आकृतीनुसार A आणि C विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या उर्वरित विभागांतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कितीने कमी आहे?

 
 
 
 

12. गुलाब बारदान दौलत मस्ती कागद हे ………. शब्द आहे.

 
 
 
 

13. एका सांकेतिक भाषेत SCORE = 60
EXAM = 43 तर CENTRE = ?

 
 
 
 

14.

सोबत जोडलेल्या माहितीनुसार A विभागात 20% कर्मचारी महिला आहेत आणि E विभागात 10% कर्मचारी महिला आहेत तर दोन्ही विभागात एकूण किती महिला कर्मचारी असतील?

 
 
 
 

15. Convert the following sentence from direct speech to indirect speech:

Direct speech: “She said ‘I will come to the party.'”

 
 
 
 

Question 1 of 15


8 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 10 – TCS IBPS PATTERN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!