Free :

Talathi Bharti Question Paper 08 – TCS IBPS PATTERN

TCS Talathi Bharti Question Paper 08

1. TEMPRETURE या शब्दापासून खालीलपैकी कोणता शब्द तयार होत नाही ?

 
 
 
 

2. 10000 रू किमतीच्या मोबाईल वर 9% आणि 11% अशा सलग सूट दिल्यास मिळणारी एकूण सूट किती असेल?

 
 
 
 

3. एका पुस्तकाचे 4/11 पाने वाचून झाले नंतर दुसऱ्या दिवशी 55 पाने वाचले तरी 2/11 पाने वाचायची शिल्लक राहिले तर पुस्तकाचे एकूण पाने किती असतील?

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. अवनीच्या मामाची मुलगी ही सार्थकच्या आईची पुतणी लागते तर सार्थकचे वडील अवनीचे कोण?

 
 
 
 

6. She is _______ than her sister.

 
 
 
 

7. 7 सेमी व्यास असणाऱ्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती असेल?

 
 
 
 

8. पर्यायातून उपसर्गघटित शब्द निवडा.

 
 
 
 

9. The students forgot to bring _______ books to class.

 
 
 
 

10. What is the correct form of the verb to be in the past perfect tense?

 
 
 
 

11. 1 बाईट = ?

 
 
 
 

12. प्रयोग ओळखा.
कारमध्ये पुजाला मळमळते.

 
 
 
 

13. ……….. या अलंकारात उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखवले जाते.

 
 
 
 

14. रास्त गोफ्तार या वृत्तपत्रकाचे संपादक कोण होते ?

 
 
 
 

15. खालील लयबध्द मालिका योग्य पर्याय निवडून पूर्ण करा.
rqpo_q_or_p_rqporqporqpo

 
 
 
 

Question 1 of 15


9 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 08 – TCS IBPS PATTERN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!