New Test

Talathi Bharti Question Paper 07 – TCS IBPS PATTERN

TCS Talathi Bharti Question Paper 06

1. भारताच्या मध्यातुन जाणारे अक्षवृत्त खालीलपैकी कोणते ?

 
 
 
 

2. जागतिक आरोग्य संघटनेचे स्थापना वर्ष पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. 88 रुपयांची कॅडबरी 66 रुपयांना विकली असता जितकी सूट दिली जाते तितकीच सूट देऊन 104 रुपयांची कॅडबरी किती रूपयात विकली जाईल?

 
 
 
 

4. 24 मीटर परिमिती असणाऱ्या आयाताकृती गार्डन ची लांबी 8 मीटर आहे. तर त्या गार्डन चा कर्ण किती सेमी असेल?

 
 
 
 

5. एका संख्येला 8 ने गुणायचे होते पण चुकीने त्या संख्येला 8 ने भाग दिला तर उत्तर 12 आले तर गुणाकार केल्यावर येणारे उत्तर कोणते?

 
 
 
 

6. Choose the correct form of the verb to complete the sentence:
My friends and I ________ going to the movies tonight.

 
 
 
 

7. डोळे लावून बसणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

8. Which sentence uses a comparative adjective correctly?

 
 
 
 

9. सच्चरित्र या शब्दाची संधी कशी सोडवाल ?

 
 
 
 

10. Identify the type of sentence:
“Will you please pass me the salt?”

 
 
 
 

11. एका सांकेतिक भाषेत DREAM हा शब्द ADEMR असा लिहिला जातो
CHOICE हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

12. आरसा या शब्दाचे सामान्यरूप कोणते ?

 
 
 
 

13. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य संख्या निवडा.
18 9 9 18 72 ?

 
 
 
 

14. एका गाडीचा वेग 20 m/s इतका आहे तर ती गाडी 4 तासात किती अंतर पार करेल?

 
 
 
 

15. राष्ट्रीय काँग्रेसचे दुसरे अधिवेशन 1886 साली ………. येथे झाले.

 
 
 
 

Question 1 of 15


9 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 07 – TCS IBPS PATTERN”

  1. Swapnali Shangar

    Question no. 4 ans is imperative sentences
    Question no. 9 ask the ans in cm and correct ans in meter hows it ?

  2. Swapnali Dhangar

    Question no. 4 ans is imperative sentences
    Question no. 9 ask the ans in cm and correct ans in meter hows it ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!