Free :

Talathi Bharti Question Paper 06 – TCS IBPS PATTERN

TCS Talathi Bharti Question Paper 06

1. राजश्रीची पुतणी ही जयश्रीची मुलगी आहे तर राजश्रीच्या सासूची मुलगी ही जयश्रीची कोण ?

 
 
 
 

2. एक सायकल 6 मिनिटात 1.8 किमी अंतर पार करते तर तिचा वेग काय असेल?

 
 
 
 

3. पद आणि कार्यकाल यासंबंधी योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. Choose the correct form of the verb to complete the sentence:
She ________ to the party last night

 
 
 
 

5. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ?
SWEET : UFFXT : : DRIVE : ?

 
 
 
 

6. खालील आलंकरिक शब्दाचा अर्थ सांगा.
पांढरा परीस

 
 
 
 

7. योग्य केवलप्रयोगी अव्यय वापरून खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करा.
……… ! हे अतिशय भारी जमले.

 
 
 
 

8. नाशिकला छत्रपती संभाजीनगरपेक्षा कमी पाऊस पडला ठाण्याला सगळ्यात कमी पाऊस पडला नागपूरला नाशिक पेक्षा जास्त पाऊस पडला पुण्याला नाशिक पेक्षा कमी पाऊस पडला छत्रपती संभाजीनगरला सर्वात जास्त पाऊस पडला नाही तर सगळ्यात जास्त पाऊस कुठे पडला असेल ?

 
 
 
 

9. एका शहराची 2001 मध्ये लोकसंख्या 8900 इतकी होती. जर ती प्रत्येक वर्षी 10% वाढत असेल तर ती 2003 मध्ये किती असेल?

 
 
 
 

10. संप्रदान हा कारकार्थ खालीलपैकी कोणत्या विभक्तीचा आहे ?

 
 
 
 

11. गॅलिलिओ ने खालीलपैकी कशाचा शोध लावला ?

 
 
 
 

12. एक किलो बटाटे 25 रू भावाने विकले जातात पण त्यापेक्षा जास्त खरेदी केल्यास प्रत्येक अधिकच्या किलो ला 5 रू भाव कमी होत जातो. तर चार किलो बटाटे काय भावाने खरेदी केले जातील?

 
 
 
 

13. तलावांचा जिल्हा म्हणून कोणता जिल्हा ओळखला जातो?

 
 
 
 

14. Identify the adjective in the following sentence:
The tall building stood proudly against the skyline.

 
 
 
 

15. Which sentence is grammatically correct?

 
 
 
 

Question 1 of 15


7 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 06 – TCS IBPS PATTERN”

  1. 13/15

    सर तुम्ही 100 प्रश्नांच्या पेड टेस्ट घ्या.. तुमच्या टेस्ट खुप दर्जेदार असतात.🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!