Free :

Talathi Bharti Question Paper 05 – TCS IBPS PATTERN

1. 900 मीटर लांबी असणारी रेल्वे 900 मीटर बोगदा 40 सेकंदात पार करते तर ती गाडी 2700 मीटर लांबीचा पुल किती सेकंदात पार करू शकेल?

 
 
 
 

2. Identify the adverb in the following sentence: “He quickly finished his homework.”

 
 
 
 

3. 8000 रू 3 मित्रांमध्ये असे वाटले की पहिल्या दोन मित्रांना समान आणि तिसरा मित्राला त्या दोघांपैकी एकापेक्षा 2500 रू कमी मिळाले तर त्यांना कोणत्या प्रमाणात पैसे मिळाले असतील?

 
 
 
 

4. सकाळी दहा वाजेनंतर दुकानाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम होईल. – या वाक्यात आलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार सांगा.

 
 
 
 

5. 9 जानेवारी 2023 रोजी सोमवार होता तर 9 जानेवारी 2027 रोजी कोणता वार असेल ?

 
 
 
 

6. मुलाच्या आजच्या वयात 15 मिळवले तर वडिलांचे आजचे वय मिळते. जर 10 वर्षाने त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 7:10 होणार असेल तर वडिलांचे आजचे वय किती असेल?

 
 
 
 

7. Choose the correct form of the pronoun to complete the sentence: “_____ forgot to bring his backpack to school.”

 
 
 
 

8. मूलद्रव्य आणि त्यांच्या संज्ञा संबंधी चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. Choose the correct form of the verb to complete the sentence: “She _____ to the party last night.”

 
 
 
 

10. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन …… जून ला साजरा करतात.

 
 
 
 

11. भिन्न पद ओळखा.
Gt Cw Kp Hs By

 
 
 
 

12. एका सांकेतिक भाषेत PATTERN हा शब्द OBSSFQM असा लिहितात तर त्या सांकेतिक भाषेत SUGGEST हा शब्द कसा लिहिला जाईल?

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द योग्य पद्धतीने लिहिला आहे ?

 
 
 
 

14. खाली दिलेली म्हण योग्य शब्दाने पूर्ण करा.
सांगी तर सांगी म्हणे …… वांगी

 
 
 
 

15. एका तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रात ……. येतात.

 
 
 
 

Question 1 of 15


6 thoughts on “Talathi Bharti Question Paper 05 – TCS IBPS PATTERN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!