Free :

नाम : Part 02

शब्दांच्या जाती : नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पर्यायी उत्तरातील गटाबाहेरचा शब्द निवडा.

 
 
 
 

2. खालील शब्दातील स्त्रीलिंगी शब्द निवडा.

 
 
 
 

3. दांडा’ या नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. भामटेगिरी हे कोणते नाम आहे ?

 
 
 
 

5. तुमची सून लक्ष्मीच दिसते.
या वाक्यातील लक्ष्मी हे ……..नाम आहे.

 
 
 
 

6. बेडूक या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. विशेषनाम ……… असते.

 
 
 
 

9. खालील पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन ‘ या ‘ कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे एकवचन व अनेकवचन सारखेच असते ?

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात भाववाचक नामाचा विशेष नाम म्हणून वापर केला आहे ?

 
 
 
 

12. भाववाचक नामाचा पर्याय निवडा .

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द सामान्य नाम आहे ?

 
 
 
 

14. सारख्या गुणधर्मामुळे दिलेल्या नावाला कोणते नाम म्हणतात ?

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप सांगा. –
लाटणे

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

50 thoughts on “नाम : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!