New Test

ध्वनिदर्शक शब्द

ध्वनिदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालील वाक्य पूर्ण करा.
गाईचे ………. ऐकून तो गोठ्यात गेला.

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय निवडा.
पाण्याचा ……….

 
 
 
 

3. गडगडाट ……… असतो.

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. सिंह : गर्जना : म्हैस : ?

 
 
 
 

6. खालील नामासाठी योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
नाण्यांचा ……

 
 
 
 

7. कोल्ह्यांची कोल्हेकुई असते तसेच पानांची  ……….. असते.

 
 
 
 

8. डासांची ……… असते.

 
 
 
 

9. योग्य ध्वनीदर्शक शब्द निवडा.
हत्ती

 
 
 
 

10. पक्षी : किलबिलाट : : घंटा : ?

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. कोंबडा : आरवणे : : बेडूक : ?

 
 
 
 

13. खालील वाक्यात योग्य ध्वनिदर्शक शब्द वापरा.
बांगड्यांचा ………. ऐकून तिला जाग आली.

 
 
 
 

14. मुंग्यांचा ………. असतो.

 
 
 
 

15. मधमाश्यांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

61 thoughts on “ध्वनिदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!