Free :

ध्वनिदर्शक शब्द

ध्वनिदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पक्षी : किलबिलाट : : घंटा : ?

 
 
 
 

2. खालील वाक्य पूर्ण करा.
गाईचे ………. ऐकून तो गोठ्यात गेला.

 
 
 
 

3. मुंग्यांचा ………. असतो.

 
 
 
 

4. गडगडाट ……… असतो.

 
 
 
 

5. डासांची ……… असते.

 
 
 
 

6. सिंह : गर्जना : म्हैस : ?

 
 
 
 

7. मधमाश्यांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

8. कोंबडा : आरवणे : : बेडूक : ?

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडा.
पाण्याचा ……….

 
 
 
 

10. कोल्ह्यांची कोल्हेकुई असते तसेच पानांची  ……….. असते.

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. खालील वाक्यात योग्य ध्वनिदर्शक शब्द वापरा.
बांगड्यांचा ………. ऐकून तिला जाग आली.

 
 
 
 

13. योग्य ध्वनीदर्शक शब्द निवडा.
हत्ती

 
 
 
 

14. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. खालील नामासाठी योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
नाण्यांचा ……

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

64 thoughts on “ध्वनिदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!