Free :

ध्वनिदर्शक शब्द

ध्वनिदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालील वाक्य पूर्ण करा.
गाईचे ………. ऐकून तो गोठ्यात गेला.

 
 
 
 

2. कोंबडा : आरवणे : : बेडूक : ?

 
 
 
 

3. मधमाश्यांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

4. पक्षी : किलबिलाट : : घंटा : ?

 
 
 
 

5. सिंह : गर्जना : म्हैस : ?

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. डासांची ……… असते.

 
 
 
 

8. खालील वाक्यात योग्य ध्वनिदर्शक शब्द वापरा.
बांगड्यांचा ………. ऐकून तिला जाग आली.

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. मुंग्यांचा ………. असतो.

 
 
 
 

11. योग्य ध्वनीदर्शक शब्द निवडा.
हत्ती

 
 
 
 

12. गडगडाट ……… असतो.

 
 
 
 

13. कोल्ह्यांची कोल्हेकुई असते तसेच पानांची  ……….. असते.

 
 
 
 

14. योग्य पर्याय निवडा.
पाण्याचा ……….

 
 
 
 

15. खालील नामासाठी योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
नाण्यांचा ……

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

66 thoughts on “ध्वनिदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!