New Test

सामान्य ज्ञान Test No.19

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. लोकमान्य टिळकांचे जन्मस्थळ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. 1857 चा उठाव म्हणजे भारताचे पहिले स्वातंत्र्य समर होय असे उद्गार खालीलपैकी कोणी काढले ?

 
 
 
 

4. ……….. हा राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ
यांच्यातील दुवा असतो.

 
 
 
 

5. इंटरपोल ही …………….. आहे.

 
 
 
 

6. …….. हा ऊर्जेचा नैसर्गिक स्त्रोत आहे.

 
 
 
 

7. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ……… मार्चला असतो.

 
 
 
 

8. शिवरायांच्या अष्टप्रधान मंडळातील सुमंत कोण होते ?

 
 
 
 

9. खंडांचा खंड असे खालीलपैकी कोणत्या खंडाला म्हटले जाते ?

 
 
 
 

10. रोम हे शहर …….. नदीच्या काठी वसलेले आहे.

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणता औष्णिक विद्युत प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात नाही ?

 
 
 
 

12. मुडदूस हा आजार कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावी होतो ?

 
 
 
 

13. FDI या संज्ञेचा अर्थ काय आहे ?

 
 
 
 

14. निती आयोगाचे मुख्यालय ………. येथे आहे.

 
 
 
 

15. महाराष्ट्र केसरी या वृत्तपत्राचे संपादक ……… हे होते.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

7 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.19”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!