New Test

सामान्य ज्ञान Test No.05

1. …… ऑक्टोबर 1956 या दिवशी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार केला.

 
 
 
 

2. रियाल’ हे कोणत्या देशाचे चलन आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. धर्म आणि धर्मग्रंथ या संबंधीचा चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. वर्ष सांगा.
दुसरी गोलमेज परिषद

 
 
 
 

5. भिल्ल ही आदिवासी जमात प्रामुख्याने कुठे आढळून येते ?

 
 
 
 

6. ध्वज दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

7. भारत व चीन या दोन देशांतील सीमारेषा …………. रेषा या नावाने ओळखली जाते.

 
 
 
 

8. खाली दिलेला शोध कोणी लावला ते पर्यायातून निवडा.
क्षयाचे जंतू

 
 
 
 

9. सहा’ हा अणुक्रमांक खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या मूलद्रव्याचा आहे ?

 
 
 
 

10. माऊंट अबू हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे ?

 
 
 
 

11. पंजाब केसरी या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

12. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षकाची नियुक्ती खालीलपैकी कोणाकडून केल्या जाते ?

 
 
 
 

13. महाराष्ट्रात तंटामुक्त अभियानाची सुरुवात ……….. रोजी झाली.

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. नाबार्ड चे मुख्यालय ………… येथे आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

22 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.05”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!