New Test

सामान्य ज्ञान Test No.05

1. सहा’ हा अणुक्रमांक खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या मूलद्रव्याचा आहे ?

 
 
 
 

2. धर्म आणि धर्मग्रंथ या संबंधीचा चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. वर्ष सांगा.
दुसरी गोलमेज परिषद

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रात तंटामुक्त अभियानाची सुरुवात ……….. रोजी झाली.

 
 
 
 

5. भारत व चीन या दोन देशांतील सीमारेषा …………. रेषा या नावाने ओळखली जाते.

 
 
 
 

6. ध्वज दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

7. भिल्ल ही आदिवासी जमात प्रामुख्याने कुठे आढळून येते ?

 
 
 
 

8. पंजाब केसरी या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

9. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षकाची नियुक्ती खालीलपैकी कोणाकडून केल्या जाते ?

 
 
 
 

10. …… ऑक्टोबर 1956 या दिवशी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार केला.

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

12. माऊंट अबू हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे ?

 
 
 
 

13. खाली दिलेला शोध कोणी लावला ते पर्यायातून निवडा.
क्षयाचे जंतू

 
 
 
 

14. नाबार्ड चे मुख्यालय ………… येथे आहे.

 
 
 
 

15. रियाल’ हे कोणत्या देशाचे चलन आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

22 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!