New Test

सामान्य ज्ञान Test No.05

1. भिल्ल ही आदिवासी जमात प्रामुख्याने कुठे आढळून येते ?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. खाली दिलेला शोध कोणी लावला ते पर्यायातून निवडा.
क्षयाचे जंतू

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रात तंटामुक्त अभियानाची सुरुवात ……….. रोजी झाली.

 
 
 
 

5. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षकाची नियुक्ती खालीलपैकी कोणाकडून केल्या जाते ?

 
 
 
 

6. भारत व चीन या दोन देशांतील सीमारेषा …………. रेषा या नावाने ओळखली जाते.

 
 
 
 

7. रियाल’ हे कोणत्या देशाचे चलन आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. पंजाब केसरी या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

9. ध्वज दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

10. धर्म आणि धर्मग्रंथ या संबंधीचा चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. माऊंट अबू हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे ?

 
 
 
 

12. नाबार्ड चे मुख्यालय ………… येथे आहे.

 
 
 
 

13. …… ऑक्टोबर 1956 या दिवशी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार केला.

 
 
 
 

14. सहा’ हा अणुक्रमांक खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या मूलद्रव्याचा आहे ?

 
 
 
 

15. वर्ष सांगा.
दुसरी गोलमेज परिषद

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

22 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!