Free :

सामान्य ज्ञान Test No.04

1. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना केव्हा झाली ?

 
 
 
 

2. त्रिस्तरीय पंचायत राजची संकल्पना ………. समितीने मांडली.

 
 
 
 

3. जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

4. विधानसभा अध्यक्ष त्यांच्या पदाचा राजीनामा खालीलपैकी कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

5. बार्डोली सत्याग्रह कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाला ?

 
 
 
 

6. भारताची स्थानिक वेळ ग्रीनिच वेळेपेक्षा किती तासांनी पुढे आहे ?

 
 
 
 

7. विजेच्या दिव्यात खालीलपैकी कोणत्या धातूच्या तारेचा वापर केलेला असतो?

 
 
 
 

8. ……………. हे महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचे ठिकाण आहे.

 
 
 
 

9. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समाधीस्थळास ……….. असे म्हणतात.

 
 
 
 

10. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

12. खाली दिलेले सरोवर कोणत्या राज्यात आहे ते पर्यायातून निवडा.
सांबर सरोवर

 
 
 
 

13. मानवाच्या छातीत एकूण किती बरगड्या असतात ?

 
 
 
 

14. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

21 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.04”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!