Free :

सामान्य ज्ञान Test No.04

1. बार्डोली सत्याग्रह कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाला ?

 
 
 
 

2. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समाधीस्थळास ……….. असे म्हणतात.

 
 
 
 

3. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना केव्हा झाली ?

 
 
 
 

4. खाली दिलेले सरोवर कोणत्या राज्यात आहे ते पर्यायातून निवडा.
सांबर सरोवर

 
 
 
 

5. अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

7. विधानसभा अध्यक्ष त्यांच्या पदाचा राजीनामा खालीलपैकी कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

8. ……………. हे महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचे ठिकाण आहे.

 
 
 
 

9. मानवाच्या छातीत एकूण किती बरगड्या असतात ?

 
 
 
 

10. त्रिस्तरीय पंचायत राजची संकल्पना ………. समितीने मांडली.

 
 
 
 

11. विजेच्या दिव्यात खालीलपैकी कोणत्या धातूच्या तारेचा वापर केलेला असतो?

 
 
 
 

12. जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

13. भारताची स्थानिक वेळ ग्रीनिच वेळेपेक्षा किती तासांनी पुढे आहे ?

 
 
 
 

14. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

20 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.04”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!