Free :

भारतीय राज्यघटना – इतर देशांच्या घटनेचे अनुकरण

भारतीय राज्यघटना – इतर देशांच्या घटनेचे अनुकरण – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील कशाचे अनुकरण आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने केले आहे?

 
 
 
 

2. मूलभूत हक्क हे शब्द ……….. व ………. या दोन देशाच्या राज्य घटनेवरून घेण्यात आले आहे.

 
 
 
 

3. राष्ट्रपतींचे स्थान ही कोणत्या देशाची देण आहे?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील कोणकोणत्या बाबींचे अनुकरण आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने केले आहे?

 
 
 
 

6. …………….. हे दक्षिण आफ्रिका या देशाच्या राज्यघटनेचे अनुकरण आहे.

 
 
 
 

7. आणीबाणीच्या तरतुदी कोणत्या देशाकडून घेण्यात आल्या आहे?

 
 
 
 

8. राज्यघटनेतील समाजवाद हा शब्द कोणत्या देशाकडून घेतला आहे?

 
 
 
 

9. कॅनडा : संघसूची : : समवर्ती सुची : ?

 
 
 
 

10. सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लादायी अधिकार क्षेत्र –

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

13 thoughts on “भारतीय राज्यघटना – इतर देशांच्या घटनेचे अनुकरण”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!