Free :

राज्य घटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो?

राज्य घटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो? – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. राष्ट्रपती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोण आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देतात?

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोण आपला राजीनामा राष्ट्रपती कडे देत नाही?

 
 
 
 

4. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांचा राजीनामा खालीलपैकी कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

5. पंतप्रधान आपला राजीनामा ………. देतात.

 
 
 
 

6. लोकपाल : राष्ट्रपती : : महाधिवक्ता : ?

 
 
 
 

7. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ……… कडे राजीनामा देतात.

 
 
 
 

8. कोण कोणाकडे राजीनामा देतो या मुद्द्याचा विचार करून चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य जोड्या लावा.
गट अ – 1) महालेखापाल 2) लोकसभा सदस्य
3) मुख्यमंत्री
गट ब – क) राज्यपाल ख) राष्ट्रपती ग) लोकसभा सभापती

 
 
 
 

10. ………… आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देतात.

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

24 thoughts on “राज्य घटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!