New Test

राज्य घटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो?

राज्य घटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो? – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. योग्य जोड्या लावा.
गट अ – 1) महालेखापाल 2) लोकसभा सदस्य
3) मुख्यमंत्री
गट ब – क) राज्यपाल ख) राष्ट्रपती ग) लोकसभा सभापती

 
 
 
 

2. पंतप्रधान आपला राजीनामा ………. देतात.

 
 
 
 

3. लोकपाल : राष्ट्रपती : : महाधिवक्ता : ?

 
 
 
 

4. राष्ट्रपती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

5. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांचा राजीनामा खालीलपैकी कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोण आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देतात?

 
 
 
 

7. ………… आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देतात.

 
 
 
 

8. कोण कोणाकडे राजीनामा देतो या मुद्द्याचा विचार करून चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोण आपला राजीनामा राष्ट्रपती कडे देत नाही?

 
 
 
 

10. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ……… कडे राजीनामा देतात.

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

22 thoughts on “राज्य घटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!