New Test

गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक

गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. आगरकर यांचे जन्म ठिकाण खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

2. सुधाकर या वृत्तपत्राच्या इंग्रजी आवृत्तीचे लेखन गोपाळ कृष्ण गोखले करत तर मराठी आवृत्तीचे लेखन …………. करत.

 
 
 
 

3. टिळक व आगरकर यांनी ……… येथे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली.

 
 
 
 

4. गोपाळ गणेश आगरकर यांचा जन्म केव्हा झाला?

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. गोपाळ गणेश आगरकर हे एक श्रेष्ठ ……….. होते.

 
 
 
 

7. इष्ट असेन ते बोलेन व साध्य असेल ते करेल हे ब्रीद कोणाचे होते?

 
 
 
 

8. गोपाळ गणेश आगरकर ………. मतवादी होते.

 
 
 
 

9. शेक्सपियरच्या कोणत्या नाटकाचे रूपांतर आगरकरांनी मराठीत केले आहे?

 
 
 
 

10. आगरकरांचा मृत्यू ……… साली झाला.

 
 
 
 

11. आगरकरांनी लिहिलेले ग्रंथ/पुस्तक खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

12. ……….. मध्ये आगरकरांनी केसरीचा राजीनामा दिला.

 
 
 
 

13. गोपाळ गणेश आगरकर हे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते?

 
 
 
 

14. आगरकरांना देव न मानणारा ……….. म्हणत.

 
 
 
 

15. आगरकरांचे विचार कसे होते?

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

8 thoughts on “गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!