New Test

गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक

गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. गोपाळ गणेश आगरकर यांचा जन्म केव्हा झाला?

 
 
 
 

2. गोपाळ गणेश आगरकर ………. मतवादी होते.

 
 
 
 

3. सुधाकर या वृत्तपत्राच्या इंग्रजी आवृत्तीचे लेखन गोपाळ कृष्ण गोखले करत तर मराठी आवृत्तीचे लेखन …………. करत.

 
 
 
 

4. आगरकरांना देव न मानणारा ……….. म्हणत.

 
 
 
 

5. गोपाळ गणेश आगरकर हे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते?

 
 
 
 

6. आगरकरांनी लिहिलेले ग्रंथ/पुस्तक खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

7. ……….. मध्ये आगरकरांनी केसरीचा राजीनामा दिला.

 
 
 
 

8. शेक्सपियरच्या कोणत्या नाटकाचे रूपांतर आगरकरांनी मराठीत केले आहे?

 
 
 
 

9. गोपाळ गणेश आगरकर हे एक श्रेष्ठ ……….. होते.

 
 
 
 

10. इष्ट असेन ते बोलेन व साध्य असेल ते करेल हे ब्रीद कोणाचे होते?

 
 
 
 

11. टिळक व आगरकर यांनी ……… येथे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली.

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

13. आगरकरांचे विचार कसे होते?

 
 
 
 

14. आगरकरांचा मृत्यू ……… साली झाला.

 
 
 
 

15. आगरकर यांचे जन्म ठिकाण खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

8 thoughts on “गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!