New Test

गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक

गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. टिळक व आगरकर यांनी ……… येथे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली.

 
 
 
 

2. आगरकरांनी लिहिलेले ग्रंथ/पुस्तक खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

3. आगरकरांचा मृत्यू ……… साली झाला.

 
 
 
 

4. शेक्सपियरच्या कोणत्या नाटकाचे रूपांतर आगरकरांनी मराठीत केले आहे?

 
 
 
 

5. ……….. मध्ये आगरकरांनी केसरीचा राजीनामा दिला.

 
 
 
 

6. गोपाळ गणेश आगरकर हे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते?

 
 
 
 

7. आगरकर यांचे जन्म ठिकाण खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

8. आगरकरांना देव न मानणारा ……….. म्हणत.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. गोपाळ गणेश आगरकर ………. मतवादी होते.

 
 
 
 

11. आगरकरांचे विचार कसे होते?

 
 
 
 

12. सुधाकर या वृत्तपत्राच्या इंग्रजी आवृत्तीचे लेखन गोपाळ कृष्ण गोखले करत तर मराठी आवृत्तीचे लेखन …………. करत.

 
 
 
 

13. इष्ट असेन ते बोलेन व साध्य असेल ते करेल हे ब्रीद कोणाचे होते?

 
 
 
 

14. गोपाळ गणेश आगरकर हे एक श्रेष्ठ ……….. होते.

 
 
 
 

15. गोपाळ गणेश आगरकर यांचा जन्म केव्हा झाला?

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

8 thoughts on “गोपाळ गणेश आगरकर – समाजसुधारक”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!