Free :

राजर्षी शाहू महाराज – समाजसुधारक

राजर्षी शाहू महाराज – समाजसुधारक – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. शाहू महाराजांनी …….. मध्ये देवदासी प्रथा कायद्याने बंद केली.

 
 
 
 

2. शाहू महाराजांचे मूळ नाव काय होते?

 
 
 
 

3. शाहू महाराजांच्या आईचे नाव …………. होते.

 
 
 
 

4. 1919 ला कुर्मी अधिवेशनात शाहू महाराजांना कोणती पदवी देण्यात आली?

 
 
 
 

5. शाहू महाराजांनी भोगावती नदीवर कोणते धरण बांधले?

 
 
 
 

6. शाहू महाराजांनी आर्य समाजाची शाखा खालीलपैकी कोठे स्थापन केली?

 
 
 
 

7. शाहू महाराजांना खालीलपैकी कशाचे जनक म्हणून ओळखले जाते?

 
 
 
 

8. शाहू महाराजांचा आवडता खेळ कोणता होता?

 
 
 
 

9. शाहू महाराजांचे कार्य खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

10. शाहू महाराजांनी ………. मध्ये मुस्लीम बोर्डिंग स्कूलची व शाहू मिलची स्थापना केली.

 
 
 
 

11. शाहू महाराजांचा मृत्यू कोणत्या वर्षी झाला?

 
 
 
 

12. शाहू महाराजांचा जन्मदिन महाराष्ट्रात कोणता दिन म्हणून साजरा केला जातो?

 
 
 
 

13. शाहू महाराजांचा जन्म …………… ला कागलच्या घाटगे घराण्यात झाला.

 
 
 
 

14. शाहू महाराजांच्या ब्राम्हणेतर चळवळीला खालीलपैकी कोणी विरोध केला होता?

 
 
 
 

15. 1896 मध्ये शाहू महाराजांनी पहिले वसतिगृह …….. सुरू केले.

 
 
 
 


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

51 thoughts on “राजर्षी शाहू महाराज – समाजसुधारक”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!