Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : पालघर

1. पालघर जिल्ह्यातील किल्ले –

 
 
 
 

2. पालघर हा महाराष्ट्राचा ……………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

3. जव्हार व सूर्यमाळ ही थंड हवेची ठिकाणे ………. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

4. 1 ऑगस्ट ………. रोजी ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्हा विभक्त झाला.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा
विधान 1) तारापूर अणुविद्युत प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात आहे.
विधान 2) उमरेड अणुविद्युत प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

6. पालघर जिल्ह्यात ………. ही प्रमुख आदिवासी जमात आढळते.

 
 
 
 

7. पालघर जिल्ह्याला एकूण ……. किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.

 
 
 
 

8. पर्यायातील कोणते जिल्हे पालघर जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हे आहेत?

 
 
 
 

9. पालघर जिल्ह्याला कोणत्या राज्याची सीमा लागते?

 
 
 
 

10. पालघर जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहे?

 
 
 
 

11. उस्मानाबाद : धाराशिव लेणी : : पालघर : ?

 
 
 
 

12. पालघर जिल्हा कोणत्या भौगोलिक विभागात येतो?

 
 
 
 

13. अयोग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. महाराष्ट्रात …….. वा जिल्हा म्हणून पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला.

 
 
 
 

15. ………. ची केळी प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

19 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : पालघर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!