New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : पालघर

1. उस्मानाबाद : धाराशिव लेणी : : पालघर : ?

 
 
 
 

2. महाराष्ट्रात …….. वा जिल्हा म्हणून पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला.

 
 
 
 

3. 1 ऑगस्ट ………. रोजी ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्हा विभक्त झाला.

 
 
 
 

4. ………. ची केळी प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

5. पालघर जिल्हा कोणत्या भौगोलिक विभागात येतो?

 
 
 
 

6. पालघर जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहे?

 
 
 
 

7. पालघर जिल्ह्याला एकूण ……. किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.

 
 
 
 

8. पालघर जिल्ह्यातील किल्ले –

 
 
 
 

9. अयोग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. जव्हार व सूर्यमाळ ही थंड हवेची ठिकाणे ………. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

11. पालघर हा महाराष्ट्राचा ……………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा
विधान 1) तारापूर अणुविद्युत प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात आहे.
विधान 2) उमरेड अणुविद्युत प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

13. पालघर जिल्ह्याला कोणत्या राज्याची सीमा लागते?

 
 
 
 

14. पर्यायातील कोणते जिल्हे पालघर जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हे आहेत?

 
 
 
 

15. पालघर जिल्ह्यात ………. ही प्रमुख आदिवासी जमात आढळते.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

19 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : पालघर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!