New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : अकोला

1. ……….. हा अकोला जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

 
 
 
 

2. अकोला शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेले आहे?

 
 
 
 

3. अकोला जिल्ह्यात असलेले किल्ले पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. …………… या प्रशासकीय विभागात अकोला जिल्हा आहे.

 
 
 
 

5. अकोला जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

6. अकोला जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता जिल्हा अकोला जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. अकोला जिल्ह्याच्या विभाजनाने तयार झालेला जिल्हा कोणता?

 
 
 
 

10. अकोला जिल्हा विभाजन तारीख –

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

21 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : अकोला”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!