New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : सातारा

1. सातारा जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते थंड हवेचे ठिकाण आहे?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणता सातारा जिल्ह्यातील तालुका नाही?

 
 
 
 

3. पुणे – सातारा मार्गावर …………. घाट आहे.

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. ……….. ही सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख नदी आहे.

 
 
 
 

6. सातारा जिल्ह्यात वाईजवळ महाबळेश्वर येथे …….. या नदीचे उगमस्थान आहे.

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता जिल्हा सातारा जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

8. सातारा जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

9. ……………. यांचे समाधीस्थळ सातारा जिल्ह्यातील सज्जनगड येथे आहे.

 
 
 
 

10. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळाचे कार्यालय सातारा जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

39 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : सातारा”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!