Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : नांदेड

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. नांदेड जिल्ह्यात कोणकोणते किल्ले आहेत ?

 
 
 
 

3. कंधारजवळील शांतीघाट बहादूरपूरा वनोद्यानास आणखी कोणत्या नावाने ओळखले जाते ?

 
 
 
 

4. नांदेड जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

5. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ : पुणे : : ? : नांदेड

 
 
 
 

6. नांदेड जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव –

 
 
 
 

7. नांदेड जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा –

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन पीठांपैकी एक असणारे ……………… शक्तीपीठ नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथे आहे.

 
 
 
 

9. नांदेड जिल्हा महाराष्ट्र राज्यात साधारणपणे …………. दिशेस आहे.

 
 
 
 

10. ………….. हा नांदेड जिल्ह्यातील एक तालुका आहे तेथे लाकूडकटाईचे कारखाने आहेत.

 
 
 
 

11. नांदेड जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

12. ………………… यांचे समाधीस्थळ नांदेड जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

13. नांदेड जिल्ह्यात कोणती डोंगररांग आहे?

 
 
 
 

14. नांदेड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणत्या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत?

 
 
 
 

15. शिखांचे ………. गुरू गोविदसिंगजी यांच्या स्मरणार्थ बांधलेला गुरुद्वारा नांदेड जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

25 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : नांदेड”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!