New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : नंदुरबार

1. नंदुरबार जिल्हा हा महाराष्ट्राचा ……………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

2. नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

3. नंदुरबार जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणाचे स्मारक आहे?

 
 
 
 

4. महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी किती टक्के
क्षेत्रफळ नंदुरबार जिल्ह्याने व्यापले आहे?

 
 
 
 

5. धुळे जिल्ह्याच्या विभाजनातून तयार झालेला नवीन जिल्हा कोणता आहे?

 
 
 
 

6. नंदुरबार जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

7. ……………. जिल्हा अशी नंदुरबार जिल्ह्याची ओळख आहे.

 
 
 
 

8. तोरणमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण नंदुरबार जिल्ह्यातील ……….. या पर्वतावर वसले आहे.

 
 
 
 

9. नंदुरबार जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा –

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

25 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : नंदुरबार”

  1. वसंत वसावे

    नाव :वसंत फुल्या वसावे.
    मु: उमरागव्हण. पोस्ट, जमाना ,तालुका, अक्कलकुवा. जिल्हा, नंदुबार.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!