Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : नंदुरबार

1. धुळे जिल्ह्याच्या विभाजनातून तयार झालेला नवीन जिल्हा कोणता आहे?

 
 
 
 

2. नंदुरबार जिल्हा हा महाराष्ट्राचा ……………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

3. ……………. जिल्हा अशी नंदुरबार जिल्ह्याची ओळख आहे.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. नंदुरबार जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणाचे स्मारक आहे?

 
 
 
 

6. नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

7. महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी किती टक्के
क्षेत्रफळ नंदुरबार जिल्ह्याने व्यापले आहे?

 
 
 
 

8. नंदुरबार जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा –

 
 
 
 

9. नंदुरबार जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

10. तोरणमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण नंदुरबार जिल्ह्यातील ……….. या पर्वतावर वसले आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

26 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : नंदुरबार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!