Free :

नगरपंचायत

1. नगरपंचायतीच्या मतदार संघास ……. म्हणतात.

 
 
 
 

2. कार्यकारी अधिकारी हा ………. आणि राज्यशासन यातील दुवा असतो.

 
 
 
 

3. नगरपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

4. नगरपंचायतीचे प्रशासन कोणाद्वारे चालवले जाते?

 
 
 
 

5. राज्यघटनेतील कलम ……… (Q) मध्ये नगरपंचायतीची तरतूद आहे.

 
 
 
 

6. नगरपंचायत स्थापन करण्यासाठी गावाची लोकसंख्या दहा हजार पेक्षा जास्त आणि …….. पेक्षा कमी असावी लागते.

 
 
 
 

7. नगरपंचायतीच्या वर्षभरातून किती बैठका घेणे अनिवार्य आहे?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवड MPSC करते.
विधान 2) कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवड UPSC करते.
विधान 3) कार्यकारी अधिकाऱ्यावर जिल्हाधिकाऱ्याचे
नियंत्रण असते.

 
 
 
 

9. नगरपंचायत अध्यक्ष त्यांचा राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

10. नगरपंचायतीची सदस्य संख्या किती असते?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

23 thoughts on “नगरपंचायत”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!