New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : परभणी

1. परभणी जिल्ह्यातील प्रमुख नदी कोणती आहे?

 
 
 
 

2. परभणी जिल्ह्यातील ……….. हे वाल्मिकी ऋषींचे गाव आहे.

 
 
 
 

3. …….. यांचे जन्मस्थळ परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड हे आहे.

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. परभणी जिल्ह्याचे जुने नाव –

 
 
 
 

6. परभणी आणि ……… या दोन्ही जिल्ह्यात सेलू या समान नावाचा तालुका आहे.

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता परभणी जिल्ह्यातील तालुका नाही?

 
 
 
 

8. परभणी जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

9. परभणी जिल्ह्याच्या विभाजनाने तयार झालेला नवीन जिल्हा कोणता?

 
 
 
 

10. अजिंठ्याचे डोंगर परभणी जिल्ह्याच्या ………. भागात आहे.

 
 
 
 

11. परभणी जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते कृषी विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता जिल्हा परभणी जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

13. परभणी जिल्ह्याच्या दक्षिणेला कोणता जिल्हा आहे?

 
 
 
 

14. परभणी जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या –

 
 
 
 

15. भातसा जलविद्युत प्रकल्प : ठाणे : : ? : परभणी

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

42 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : परभणी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!