New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : ठाणे

1. ठाणे जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात ……. शेती मोठ्या प्रमाणावर आहे.

 
 
 
 

2. ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाने 2014 मध्ये …….. हा नवा जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता ठाणे जिल्ह्यातील तालुका नाही?

 
 
 
 

4. ठाणे जिल्ह्याच्या दक्षिणेला कोणता जिल्हा आहे?

 
 
 
 

5. ठाणे जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?

 
 
 
 

6. ठाणे जिल्ह्यात असलेला औष्णिक विद्युत प्रकल्प –

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता जिल्हा ठाणे जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

8. ठाणे जिल्ह्यात कोणत्या लेण्या आहेत?

 
 
 
 

9. ठाणे जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक …………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

10. ठाणे जिल्ह्यात असलेले थंड हवेचे ठिकाण –

 
 
 
 

11. ठाणे जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

13. ठाणे जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते सरोवर आहे?

 
 
 
 

14. दिलेल्या पर्यायातून ठाणे जिल्ह्यात असलेला गरम पाण्याचा झरा कोणता ते निवडा.

 
 
 
 

15. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी कोणत्या समुद्राला मिळते?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

71 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : ठाणे”

  1. Chavan Mohan Pandu

    यात प्रश्न मराठी भाषेत नीट का येत नाही सर.. भाषा बदलून येते कधी कधी प्रश्न समजत पण नाही.. अस का होते.. काही समजत नाही..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!