New Test

नगरपालिका

1. नगरपालिका व राज्यशासन यातील दुवा ……. असतो.

 
 
 
 

2. नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

3. कायद्यानुसार नगरपालिकेचे किती वर्ग पडतात ? आणि ते कोणते?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. नगरपालिकेत किती सदस्य असतात ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. ……… च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात नगरपालिका स्थापन केली जाते.

 
 
 
 

7. नगरपालिकेचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

8. नगरपालिकेची निवडणूक कोणत्या मतदान पद्धतीने होते?

 
 
 
 

9. अ वर्ग नगरपालिकेसाठी …….. दर्जाचा मुख्याधिकारी असतो.

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) नगरपालिकेमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण असते.
विधान 2) नगरपालिकेमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण असते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

33 thoughts on “नगरपालिका”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!