New Test

नगरपालिका

1. नगरपालिकेची निवडणूक कोणत्या मतदान पद्धतीने होते?

 
 
 
 

2. कायद्यानुसार नगरपालिकेचे किती वर्ग पडतात ? आणि ते कोणते?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. अ वर्ग नगरपालिकेसाठी …….. दर्जाचा मुख्याधिकारी असतो.

 
 
 
 

5. नगरपालिका व राज्यशासन यातील दुवा ……. असतो.

 
 
 
 

6. नगरपालिकेचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

7. ……… च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात नगरपालिका स्थापन केली जाते.

 
 
 
 

8. नगरपालिकेत किती सदस्य असतात ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) नगरपालिकेमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण असते.
विधान 2) नगरपालिकेमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण असते.

 
 
 
 

10. नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

33 thoughts on “नगरपालिका”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!